Broekdijk Oost 16, BREUKELEN UT

Omschrijving

Vrijstaand woonhuis op een perceel van ca. 2.950 m2 met mogelijk ruimte tot ontwikkeling van 2 - 4 vrijstaande woningen.

Het woonhuis is gelegen in de woonwijk Broeckland / Nijenrode. Het woonhuis is gebouwd midden jaren '90 en verkeert in een zeer goede staat van onderhoud. Het perceel is goed toegankelijk en is voorzien van ruime parkeermogelijkheid. Op de verhoogde begane grond heeft de ruime woonkamer een schuifpui naar het fraai aangelegde terras en ruime voortuin. Aansluitend is er open woonkeuken. Vanuit de keuken is de kelder toegankelijk. Dan is er er op deze begane grond een ruime slaapkamer met aansluitend een luxe badkamer en een bijkeuken met achterdeur. Op de eerste verdieping is er een zeer ruime overloop met dakkapel en twee hele grote (slaap) kamers. Ook is er een badkamer. De woning is rolstoeltoegankelijk. Achter het woonhuis bevindt zich een grote schuur die momenteel gebruik wordt als paardenstal. Aan de achterzijde is er een grote tuin waar een paardenbak is en een stuk weiland. Dit perceel tezamen met de paardenstal leent zich uitstekend voor eventuele woningbouw in de toekomst.

Bezichtiging

woensdag 8 juni 2022, van 14:00 tot 16:00 uur
dinsdag 14 juni 2022, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 16 juni 2022, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 20 juni 2022, van 14:00 tot 16:00 uur
via:
Makelaars Anno Nu
Bachstraat 15
1077 GE Amsterdam
020-4194580
iddo@makelaarsannonu.nl

Kenmerken

Type registergoed
Perceel grond met opstal(len)
Gebruik
Leegstaand

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
omschrijving feitelijk
Vrijstaand woonhuis op een perceel van ca. 2.950 m2 met mogelijk ruimte tot ontwikkeling van 2 - 4 vrijstaande woningen.

Het woonhuis is gelegen in de woonwijk Broeckland / Nijenrode. Het woonhuis is gebouwd midden jaren '90 en verkeert in een zeer goede staat van onderhoud. Het perceel is goed toegankelijk en is voorzien van ruime parkeermogelijkheid. Op de verhoogde begane grond heeft de ruime woonkamer een schuifpui naar het fraai aangelegde terras en ruime voortuin. Aansluitend is er open woonkeuken. Vanuit de keuken is de kelder toegankelijk. Dan is er op deze begane grond een ruime slaapkamer met aansluitend een luxe badkamer en een bijkeuken met achterdeur. Op de eerste verdieping is er een zeer ruime overloop met dakkapel en twee hele grote (slaap) kamers. Ook is er een badkamer. De woning is rolstoeltoegankelijk. Achter het woonhuis bevindt zich een grote schuur die momenteel gebruikt wordt als paardenstal. Aan de achterzijde is er een grote tuin waar een paardenbak is en een stuk weiland. Dit perceel tezamen met de paardenstal leent zich uitstekend voor eventuele woningbouw in de toekomst.

gebruik/oplevering
Het woonhuis en de schuur zijn leeg en worden ontruimd opgeleverd.

oppervlakte/NEN 2580
Perceel van ca 2.950m2. Er is geen NEN 2580 meting aanwezig

bouwjaar
Midden jaren ‘90

energie (EPA)
Tot de objectinformatie behoort geen (kopie van een) definitief energielabel.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Het/de registergoed(eren) wordt/worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’. Zie verder de veilingvoorwaarden.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond vervuild is.

fundering
De woning is in de jaren ’90 gefundeerd.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

bestemming
De bestemming volgens het bestemmingsplan is momenteel ''Wonen-1' en 'Tuin-1'.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat op de dag van het tekenen van de koopakte de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de kwaliteitsrekening van de veilingnotaris.

het bieden
Koper(s) kunnen zowel in de zaal als online bieden. Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom te grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op de rekening van de notaris overgemaakt te hebben. De koper kan zich ook laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn cliënt het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is een en ander ter beoordeling van de notaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 2 dagen na de veiling van het betreffende perceel.

FINANCIËLE INFORMATIE

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)
€ 837.000,-

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde, uiterlijk 4 weken na de veiling.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

plok
De plok is € 22.500,- inclusief btw ten laste van koper.

kosten notaris
De kosten van de notaris zijn voor rekening van de koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting (8%) verschuldigd.

verzekering
Het pand is tot aan de datum van de overdracht door verkoper verzekerd.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Niet Gegund
Dossiernummer
45771
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Schut van Os Notarissen
Dhr. mr. E.H. Rozelaar
De Lairessestraat 20
1071 PA AMSTERDAM
T: 020 305 79 79
F: 020 305 79 59
E: info@schutvanos.nl
Opbrengst veiling
€ 1.000.000,00

Financieel

Inzetpremie:
€ 22.500,- inclusief btw t.l.v. koper

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Niet Gegund
Dossiernummer: 45771
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Makelaar

Makelaars Anno Nu
Bachstraat 15
1077 GE Amsterdam
T: 020 419 45 80

Notaris

Dhr. mr. E.H. Rozelaar
De Lairessestraat 20
1071 PA AMSTERDAM
T: 020 305 79 79
F: 020 305 79 59

Inzetpremie

€ 22.500,- inclusief btw t.l.v. koper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.