Wezelrade 224, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

Een taxatierapport van 24 mei 2022 geeft de volgende indeling (notaris kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

De portiekflat op de vierde verdieping met berging in de onderbouw

Indeling op basis van splitsingstekening:
Toegang via afgesloten portiek, trap naar de onderbouw met de bergingen en een portiektrap naar de vierde woonlaag, entree van het appartement, gang, voorzijslaapkamer, woonkamer, balkon voorzijde, achterslaapkamer, toilet, meterkast, badkamer, keuken,
achterkamer, achterbalkon met balkonkast.

INFORMATIE BETREFFENDE HET PAND

Het pand is gelegen op eeuwigdurend in erfpacht uitgegeven grond.
De Vereniging van Eigenaren is actief. De maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren bedraagt € 97,00. De achterstanden voor lopend en voorafgaand boekjaar per 12 september 2022 bedragen € 989,14 en komen volledig voor rekening van de veilingkoper. De Vereniging van eigenaren heeft een collectieve opstalverzekering. Het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaren bedraagt voor dit appartementsrecht € 5.084,35.
Volgens opgave van de afdeling Burgerzaken staat alleen de eigenaar ingeschreven op het adres.
Mogelijk is er verhuurd in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding. Door verkoper is geen verzoek ingediend dat strekt tot het verkrijgen van verlof tot het inroepen van het huurbeding.
ENERGIELABEL
Er is geen geldig definitief energielabel, dan wel een gelijkwaardig document. Koper verklaart zich in de veilingakte hiermee volledig bekend en vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een geldig definitief energielabel dan wel een gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.
ONDERZOEK KOPER
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het verkochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of notaris.
Verwezen wordt naar https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/woonvergunningen/opkoopbescherming-in-den-haag-verhuurvergunning-aanvragen.htm
ONTRUIMING
Het risico van de ontruiming van het verkochte en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
KOSTEN VEILING
Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
1. overdrachtsbelasting;
2. honorarium van de notaris;
3. kadastraal recht en de kosten van kadastrale recherche; en
4. kosten van ontruiming.
VEILINGVOORWAARDEN
De Algemene en Bijzondere veilingvoorwaarden zijn beschikbaar.
RECHT VAN BERAAD EN GUNNING
Het recht van beraad wordt voorbehouden en eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om 17.00 uur of zoveel eerder als de verkoper heeft gegund.
Tot gunning zal eerst worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom bij de notaris heeft gestort, c.q. door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1958
Oppervlakte wonen
57 m2
Inhoud
131 m3
Aantal kamers
3
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AW complexaanduiding 4383A, appartementsindex 45

Fotogalerij

Informatie

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45815
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
Notariaat De Gier
A. Zonneveld-Brand
Statenlaan 1
2582 GA 's-Gravenhage
T: 070 306 04 57
E: info@notariaatdegier.nl

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 08‑08‑2022 om 16:11 uur)
RBG
€ 45,26 per jaar
WOZ
€ 79,54 per jaar
Rioolbelasting
€ 154,50 per jaar
VvE
€ 1.164,00 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45815
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

A. Zonneveld-Brand
Statenlaan 1
2582 GA 's-Gravenhage
T: 070 306 04 57

Onderhands bod

Tot en met 28 augustus 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-08-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.