Contact, AVG en Wwft

Openbareverkoop.nl en/of Veilingbiljet.nl organiseert de verkoop van registergoed via een openbare verkoop. Deze site wordt beheerd door Notapp en gebruikt door het notariaat, de makelaardij en door veilingorganisaties. 

  • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot objecten dient u te stellen aan de veilende notaris.
  • Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Stichting Openbare Verkoop (voorheen het Notarieel Instituut Internetveilen NIIV) kunt u stellen via het adres: info@openbareverkoop.nl


Melding persoonsgegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag onder meldingsnummer 1505294. 

Melding ongebruikelijke transacties
Wanneer de cliënt een dienst verlangt die een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft oplevert, zijn wij verplicht dat te melden bij een centraal meldpunt. Het is ons niet toegestaan de cliënt van deze melding op de hoogte te brengen.