Jan Oldenburgerstraat E 47, NIEUWE PEKELA

Attentie

Om risico’s ten aanzien van de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij u dringend de veiling van woensdag 8 april 2020 zoveel mogelijk via internet te volgen. Zie onder “Informatie”.

Omschrijving

het woonhuis met verder toebehoren, plaatselijk bekend Jan Oldenburgerstraat E 47 te 9663 RV Nieuwe Pekela.

Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen):
“Indeling
Begane grond: hal, woonkamer, keuken, toilet, bijkeuken.
Eerste verdieping: overloop, badkamer, slaapkamers."
(bron: geveltaxatie januari 2020)

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Vrijstaand
Gebruik
Onbewoond
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1915
Oppervlakte wonen
250 m2
Oppervlakte perceel
410 m2
Inhoud
580 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Nieuwe Pekela, sectie H, nummer 1096, groot vier are één centiare (4.10 are).

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
ATTENTIE:
Om risico’s ten aanzien van de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij u dringend de veiling van woensdag 8 april 2020 zoveel mogelijk via internet te volgen. Voor zover u wenst mee te bieden op de veiling kunt u zich als bieder registreren via: https://www.openbareverkoop.nl/internetbieden.
Neemt u voor vragen over de registratie gerust contact met ons op via veilingen@triplaw.nl.

OBJECTINFORMATIE:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Het registergoed heeft mogelijk enig onderhoud nodig. Verkoper (executant) geeft geen enkele garantie met betrekking tot de feitelijke en/of juridische staat van het registergoed.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de bouwkundige, milieukundige, technische en/of feitelijke staat van het registergoed.

Voor zover bekend is de woning onbewoond en nagenoeg ontruimd. Verkoper is niet bekend met verhuur of gebruik door derden. Volgens de basisregistratie personen staan er geen personen op het adres ingeschreven.

Een akte de command is niet mogelijk.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
Trip Advocaten & Notarissen
dhr. F.H. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom, t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.250,00 (per 05‑03‑2020 om 15:19 uur)
Veilinghonorarium en kadastrale kosten inclusief btw (ook t.l.v. koper bij onderhandse executie) (per 25‑02‑2020 om 11:42 uur)
waterschapslasten 2020
€ 22,20 per jaar

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44740

Notaris

dhr. F.H. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88

Inzetpremie

1% van de inzetsom, t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 24 maart 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 24-03-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.