Bosweg 3, ANLOO

Omschrijving

Het terrein aan de Bosweg 3 te Anloo, onderdeel uitmakende van het Recreatiepark Anloo, met de daartoe behorende opstallen en wegen en voorts bestaande uit een recreatieterrein waarop chalets en stacaravans zijn geplaatst.
Tot het in koop aangebodene behoort tevens het terrein aan de overkant van de Bosweg.


Het object is krachtens het bestemmingsplan bestemd voor recreatief gebruik. Permanente bewoning is niet toegestaan. Door de gemeente Aa en Hunze wordt handhavend opgetreden.
Volgens opgave van de curator in het faillissement van de eigenaar zijn er geen schriftelijke huurovereenkomsten bekend met betrekking tot de grond en de op voormelde percelen aanwezige chalets en stacaravans.
Door de voormalige beheerder is gemeld dat voor het faillissement de bij haar bekende gebruikers een factuur is verzonden voor het kalenderjaar tweeduizendtwintig, waarbij een deel van de gebruikers haar factuur heeft voldaan.
Verkoper beschikt niet over verdere gegevens terzake.

Indien het registergoed ten tijde van de levering is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de veilingvoorwaarden omdat de verkoper niet met deze huurovereenkomst bekend was of op andere wijze is verhuurd of in gebruik komt het risico daarvan voor rekening van de koper.
Tot de opstallen die in koop worden aangeboden behoren het toiletgebouw en de wegen op de verkochte kavels, echter uitdrukkelijk niet de op het terrein aanwezige chalets en stacaravans.

Volgens informatie ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) behoren tot het verkochte de standplaatsen met de navolgende plaatselijk aanduiding Bosweg 3, nummertoevoeging 14a, 16 tot en met 22, 29, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89a, 89b, 90, 91, 92, 160, 163, 164, 167, 169, 174, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 191, 196, 197, 211, 213, 215, 216, 217, 218, 223A, 223C, 224, 224A, 225, 226, 229, 235, 238, 239, 240, 249, 253, 256, 257, 258 en 274.
De verkoper staat er niet voor in dat de nummering actueel en juist is alsmede dat deze nummering een juiste weergave zijn van het aantal beschikbare standplaatsen.

NB: in de verkoop is niet begrepen de naast de ingang van het recreatiepark gelegen restaurant.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Overige BOG
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
29079 m2
Kadastrale omschrijving
1. a. een perceel grond met eventuele opstallen, waaronder een toiletgebouw en verder aan- en bijbehoren, gelegen aan de Bosweg 3 te 9467 PN Anloo, kadastraal bekend als gemeente Anloo sectie K nummer 2627, groot twee hectare, drie en vijftig are en vier en tachtig centiare (02.53.84 ha); b. een perceel grond met aan- en bijbehoren, gelegen aan de Bosweg 3-14a te 9467 PN Anloo, kadastraal bekend als gemeente Anloo sectie K nummer 2628, groot één are en acht en twintig centiare (01.28 a); c. een perceel grond met aan- en bijbehoren, gelegen aan de Bosweg 3-1b te 9467 PN Anloo, kadastraal bekend als gemeente Anloo sectie K nummer 2466, groot één are en twaalf centiare (01.12 a); d. een perceel grond met aan- en bijbehoren, gelegen aan de Bosweg 3-52 te 9467 PN Anloo, kadastraal bekend als gemeente Anloo sectie K nummer 2523, groot één are en acht en veertig centiare (01.48 a); 2. een perceel grond met aan- en bijbehoren, gelegen aan de Bosweg 3 te 9467 PN Anloo, kadastraal bekend als gemeente Anloo sectie T nummer 561, groot drie en dertig are en zeven centiare (33.07 a);

Fotogalerij

Informatie

Milieuinfo
Op het terrein aan de overkant van de weg is een bovengrondse opslagtank voor propaangas aanwezig.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
internet-only (veiling) Noordelijk Nederland
Kantoor
Jelsma Koelma Netwerk Notarissen
mr Th. Koelma & mr J.W. Kram
A.M. Van Schurmansingel 51-53
8801 JR Franeker
T: 0517 39 45 41
F: 0517 39 68 34
E: info@jelsma-koelma.nl

Financieel

Inzetpremie:
1%
Indicatie veilingkosten:
€ 8.000,00 (per 23‑04‑2020 om 15:54 uur)

Veiling

internet-only (veiling) Noordelijk Nederland
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44790

Notaris

mr Th. Koelma & mr J.W. Kram
A.M. Van Schurmansingel 51-53
8801 JR Franeker
T: 0517 39 45 41
F: 0517 39 68 34

Inzetpremie

1%

Onderhands bod

Tot en met 13 mei 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-05-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.