Vlaskuilseweg 67, MARIA HOOP

Omschrijving

horecapand met woonhuis en grond, bedoeld om herontwikkeld te worden

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand / woonhuis
Gebruik
Leegstaand
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
4361 m2
Kadastrale omschrijving
a. het horecapand met woonhuis, verhard parkeerterrein, verdere aanhorigheden ondergrond en tuin, staande en gelegen 6105 CN Maria Hoop, Vlaskuilseweg 67, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie N, nummer 190, groot elf are zeventig centiare; b. het perceel grond gelegen aan de Kerkweg te Maria Hoop, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie N, nummer 206, groot zestien are negentien centiare; c. het perceel grond gelegen aan de Kerkweg te Maria Hoop, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie N, nummer 205, groot veertien are zesennegentig centiare;

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De notaris heeft van de gemeente Echt-Susteren vernomen dat de gemeente bereid is in gesprek te komen met de koper van het registergoed:
1. om te bekijken of door de veilingkoper uitvoering gegeven kan worden aan de anterieure overeenkomst zoals gesloten tussen de gemeente en de debiteur met betrekking tot de ontwikkeling van het registergoed; en
2. zo ja onder welke voorwaarden en bepalingen van de gemeente dat alsdan kan geschieden.

Een kopie van de huidige anterieure overeenkomst en een brochure van mogelijke ontwikkeling is geplaatst op de website.
Te dezen wordt expliciet verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden voor de heffing van de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting. Over een deel van de koopsom is 2% overdrachtsbelasting verschuldigd, over een deel 6% en over een deel is omzetbelasting verschuldigd, een en ander zoals nader uitgewerkt in de akte bijzondere veilingvoorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
Krans Notarissen
mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% (verkoper)
Indicatie veilingkosten:
€ 9.134,00 (per 04‑06‑2020 om 15:26 uur)
Rioolheffing
€ 260,70 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Veilingdossiernummer: 44838

Notaris

mw. M. Ram (veilingen@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% (verkoper)

Onderhands bod

Tot en met 24 juni 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 24-06-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.