Henxelseweg en Vredenseweg 119 - 121 (massa), WINTERSWIJK HENXEL

Veiling in combinatie

Dit betreft een "veiling in combinatie". Dat betekent dat deze veiling bestaat uit meerdere objecten (kavels). Elk object wordt eerst afzonderlijk in opbod en afslag gebracht, waarna de combinatie van de objecten gezamenlijk in afslag plaatsvindt. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle afzonderlijke objecten, die bij deze "veiling in combinatie" behoren, vindt u onder het tabje 'Kavels'.

Kavels

Vredenseweg 119 - 121, WINTERSWIJK HENXEL
Faillisementsveiling
Status: Niet Gegund
Henxelseweg, WINTERSWIJK HENXEL
Faillisementsveiling
Status: Niet Gegund

Informatie

Bijzonderheden
Zie Registergoed I en II en de Bijzondere Veilingvoorwaarden voor meer informatie

β€œHet Opstal (Woongedeelte) van het Registergoed is in gebruik of in gebruik geweest, zonder dat Verkoper bekend is met de actuele stand van zaken ten tijde van de veiling en zonder dat de Verkoper bekend is met een rechtsgeldig recht of titel van (voormalige) bewoning of gebruik van het Opstal. De voormalig pachtovereenkomst is geëindigd per 31 december 2018. Het Registergoed is thans niet (meer) verpacht of verhuurd. Volgens opgave van de Gemeente Winterwijk van elf mei tweeduizendtwintig staan er geen personen ingeschreven op het adres van het Registergoed.

Het is Verkoper niet bekend of de percelen worden gebruikt door of namens eigenaren van aangrenzende percelen, derden of de voormalig pachter(s).

Voor het overige is de gebruikssituatie van het Registergoed volledig voor rekening en risico van Koper.”
Bijzondere veilingvoorwaarden
zie bijlage

Veiling informatie

Type
Faillisementsveiling
Status
Gegund
Veilinglocatie
Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Kantoor
Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen
de heer mr. J.F.M. Schoot
Keppelseweg 1-3
7001 CE DOETINCHEM
T: 0314 37 22 22
F: 0314 37 22 27
E: info@vwdknotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

zie bijlage

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
zie de bijlagen bij Registergoed I en II en bij brochures (per 11‑06‑2020 om 23:33 uur)

Veiling

Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Faillisementsveiling
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44847

Notaris

de heer mr. J.F.M. Schoot
Keppelseweg 1-3
7001 CE DOETINCHEM
T: 0314 37 22 22
F: 0314 37 22 27

Inzetpremie

1% t.l.v. verkoper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Deze veiling vindt plaats op verzoek van de curator. U kunt alleen op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.