Alsemgeestlaan 1, 'S-GRAVENZANDE

Omschrijving

een vrijstaand woonhuis met tuin, hobbykas, schuur, stal, paardenbak, erf, ondergrond en verder toebehoren
Indeling:
begane grond: entree, hal, meterkast, toilet, woonkamer, open keuken, bijkeuken en badkamer
1e verdieping: overloop, 4 slaapkamers badkamer en inloopkast
2 e verdieping: vliering bereikbaar d.m.v. vlizotrap, 1,50 m hoogte

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Vendu Rotterdam heeft maatregelen genomen in verband met Covid-19. Stelt u zich van die maatregelen op de hoogte via https://vendurotterdam.nl/onroerend-goed-veiling-maak-hier-uw-afspraak/.

Kenmerken

Type registergoed
Vrijstaand
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
2005
Oppervlakte wonen
220 m2
Oppervlakte perceel
2470 m2
Inhoud
730 m3
Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie L nummer 4834, ter grootte van vierentwintig are en zeventig centiare (24 a 70 ca)

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Het verlof tot het inroepen van het huurbeding is aangevraagd. Uit de beschikking van de voorzieningenrechter blijkt, dat de termijn van ontruiming is één maand na betekening van de beschikking. De betekening zal nog plaatsvinden. Volgens een ''Rapportage bouwen/gebruik ruimtelijke ordening 25 september 2017'' van de gemeente Westland, Cluster ruimte team omgeving en toezicht, waarop een telefonische toelichting is gegeven door de afdeling Handhaving van de Gemeente Westland op achtentwintig mei tweeduizend twintig, is er strijd tussen de aanwezigheid van een te grote oppervlakte/inhoud van de bijgebouwen en het Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland en Bijlage II Besluit Omgevingsrecht (Bor), te weten dat de oppervlakte van en de inhoud van de bijgebouwen groter is maximaal is toegestaan, te weten meer dan eenhonderd vijftig vierkante meter en driehonderd kubieke meter. In verband met artikel 20.1 en Hoofdstuk 6 (Randvoorwaarden paardenbeleid) van het Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland en Beleid: ''Paarden houden in Westland'' staat in laatstgemelde Rapportage: ''Voldoet niet aan de in artikel 20.1 gestelde voorschriften van het vigerende bestemmingsplan in combinatie met het beleid: ''Paarden houden in Westland'' hoofdstuk 6 gestelde randvoorwaarden De afstand van de paardenbak tot aan de naastgelegen woning bedraagt 13 m1, dat is kleiner dan de gestelde minimale afstand van 15 m1; de oppervlakte van de paardenbak is groter dan de maximale toegestane 400m2, lichtmasten zijn niet toegestaan om een paardenbak, buitenopslag van hooi en ander zaken ten behoeve van het houden van paarden is niet toegestaan en de stal is groter dan de maximale toegestane 75m2.'' Voorts: ''De paardenbak is gedeeltelijk gelegen op het perceel van de buren met de bestemming agrarisch - glastuinbouw wat niet is toegestaan.'' En voorts: ''Het aanleggen van een paardenbak is een aanlegactiviteit, hiervoor is geen vergunning aangevraagd. Voor het plaatsen van de omheining is een omgevingsvergunning nodig maar deze is niet aangevraagd.'' Er zijn wel handhavingsacties in verband met artikel 2.1 tot en met 2.3a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verwachten. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. Houd u er rekening mee, dat er mogelijk een omgevingsvergunning nodig is voor het afbreken en opnieuw bouwen van bijgebouwen. De gemeente Westland deelde mee, dat zal worden gehandhaafd. Eventuele nadere informatie kan verkregen worden bij het informatieloket van de gemeente Westland.
Milieuinfo
Met betrekking tot asbesthoudende materialen is in het namens verkoper opgestelde taxatierapport letterlijk bepaald:
''Ca. 35m2 asbestcement golfplaten op het schuurdak.''
Bijzondere veilingvoorwaarden
Zie bijlage

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
Beurs Notaris
A. Romijn
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
T: 010 313 69 77
E: info@beursnotaris.nl
Bijzondere voorwaarden

Zie bijlage

Opbrengst veiling
€ 720.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.354,00 (per 30‑03‑2020 om 15:48 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 30‑03‑2020 om 15:48 uur)
onroerende zaak belasting
€ 713,66 per jaar
waterschapslasten
€ 164,96 per jaar
rioolheffing
€ 150,10 per jaar

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44801

Notaris

A. Romijn
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
T: 010 313 69 77

Inzetpremie

1% voor rekening van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 18 augustus 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-08-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.