Merendonk 80, LEIDEN

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1972
Oppervlakte wonen
88 m2
Inhoud
260 m3
Kadastrale omschrijving
gemeente Leiden sectie S nummer 5157 A-54, uitmakende het 116/13556e aandeel in de gemeenschap bestaande uit het flatgebouw aan de Merendonk te Leiden, t.t.v. de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Leiden sectie S: - nummer 4158, groot 19.30 are, belast met opstalrecht t.b.v. CASEMA Leidingen, alsmede recht van overbouwing t.l.v. perceel gemeente Leiden sectie S nummer 4231 - nummer 5151, groot 4 ca en - nummer 5152 groot 11 ca

Fotogalerij

Informatie

Milieuinfo
rapport Bodemloket bijgevoegd
Bijzondere veilingvoorwaarden
Achterstand servicekosten voor rekening koper. Stand per ultimo oktober € 4.301,06 inclusief voorschot stookkosten volgens specificatie deurwaarder; bedrag niet begrepen in indicatie veilingkosten.
Mutatiekosten VVE € 212,04; bedrag niet begrepen in indicatie veilingkosten.
Beschikking inroeping huurbeding bij de Rechtbank verkregen. Ontruimingstermijn 1 maand na betekening. Datum betekening: 28 juli 2020. Koper dient zelf te ontruimen.
Aandeel in het reservefonds VVE, stand per 7 augustus 2020: € 11.678,62.

Mededeling namens het bestuur van de VVE:
I.v.m. Corona is dit jaar nog geen VVE vergadering geweest en is de begroting voor 2020 nog niet vastgesteld. Mogelijk worden de servicekosten dit jaar nog verhoogd.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
BMS Netwerk Notarissen
mr. E.J. Moolenaar, notaris en mr. C.P. Warmer-Pos, toegevoegd notaris
Plantsoen 25
2311 KG Leiden
T: 071 516 29 30
F: 071 516 29 35
E: info@bmsnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Achterstand servicekosten voor rekening koper. Stand per ultimo oktober € 4.301,06 inclusief voorschot stookkosten volgens specificatie deurwaarder; bedrag niet begrepen in indicatie veilingkosten.
Mutatiekosten VVE € 212,04; bedrag niet begrepen in indicatie veilingkosten.
Beschikking inroeping huurbeding bij de Rechtbank verkregen. Ontruimingstermijn 1 maand na betekening. Datum betekening: 28 juli 2020. Koper dient zelf te ontruimen.
Aandeel in het reservefonds VVE, stand per 7 augustus 2020: € 11.678,62.

Mededeling namens het bestuur van de VVE:
I.v.m. Corona is dit jaar nog geen VVE vergadering geweest en is de begroting voor 2020 nog niet vastgesteld. Mogelijk worden de servicekosten dit jaar nog verhoogd.

Opbrengst veiling
€ 212.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 4.630,00 (per 23‑07‑2020 om 16:05 uur)
zie specificatie (per 23‑07‑2020 om 15:57 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 23‑07‑2020 om 16:05 uur)
OZB 2020
€ 280,64 per jaar
Waterschapslasten 2020
€ 49,37 per jaar

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44890

Notaris

mr. E.J. Moolenaar, notaris en mr. C.P. Warmer-Pos, toegevoegd notaris
Plantsoen 25
2311 KG Leiden
T: 071 516 29 30
F: 071 516 29 35

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 24 augustus 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 24-08-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.