Sneeuwklokjestraat 19, ALMERE

Omschrijving

Een eindwoning met berging, tuin en ondergrond, gelegen in een rij van woningen.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1988
Oppervlakte wonen
80 m2
Oppervlakte perceel
163 m2
Inhoud
272 m3

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar en zijn gezin.

energie (EPA)
Er staat momenteel geen definitief energielabel van het registergoed geregistreerd.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige,
chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 18 AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze zoals in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald.
De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

overige bepalingen
Zie voor de privaatrechtelijke rechten en beperkingen (zoals bestemming/gebruik, vervreemding, gedoogplicht, boetebepaling en kettingbeding) de Bijzondere Veilingvoorwaarden.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 219,10
Waterschapslasten € 78,58
Rioolrecht € 161,71

WOZ
€ 179.000.

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (zoals de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting en omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie van de veilingkosten € 5.000.

plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen
Mw. S.G. Zaal
Rooseveltweg 15
1314 SJ Almere Stad
T: 036 534 05 20
F: 036 534 54 84
E: info@heldoorneggels.nl
Opbrengst veiling
€ 220.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.000,00 (per 07‑09‑2020 om 21:03 uur)
OZB
€ 219,10 per jaar
Waterschapslasten
€ 78,58 per jaar
Rioolrecht
€ 161,71 per jaar

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44972

Notaris

Mw. S.G. Zaal
Rooseveltweg 15
1314 SJ Almere Stad
T: 036 534 05 20
F: 036 534 54 84

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 18 oktober 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-10-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.