Ommelseweg, voormalig nr. 44, ASTEN

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

perceel grond gelegen achter de Ommelseweg te Asten, groot 2233 m2
(bovenste aangekruiste perceel op kadastrale kaart)

Bezichtiging

Op aanvraag

het toegangspad vanaf de Ommelseweg (langs huisnr 42a) is eigendom van de gemeente.
Er is niet bekend of er een (gebruiks)recht aan een derde is verleend, hetgeen vooralsnog impliceert dat eenieder gebruik kan maken van dat pad, om op het te veilen perceel te geraken.

Kenmerken

Type registergoed
Grond / Kavel
Gebruik
Niet in gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
2233 m2
Kadastrale omschrijving
KADASTRALE GEMEENTE ASTEN het perceel grond plaatselijk bekend als Ommelseweg (voormalig huisnummer 44) te Asten, kadastraal bekend gemeente Asten sectie G nummer 4582, groot tweeëntwintig aren drieëndertig centiaren (22.33 are), ook te noemen ‘Registergoed sub 1’

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Deze kavel wordt geveild op grond van artikel 3:268 BW (hypotheekveiling). Dat betekent dat tot twee weken voor de veilingdatum onderhands op deze kavel geboden kan worden.

De andere kavel (kavel 2) wordt geveild op grond van artikel 517 Rv (beslagveiling). Dat betekent dat onderhandse biedingen op deze kavel niet kunnen worden geaccepteerd.

Op de veilingdatum kan ook worden geboden op de massa (het totaal van kavel 1 en kavel 2) tenzij die kavel(s) dan reeds verkocht is(zijn).
Milieuinfo
voor het rapport uit 2011 inhoudende de evaluatie van de bodemsanering wordt verwezen naar de bijlagen; tevens is een document gepubliceerd met antwoorden van de gemeente over milieu/bodem en bestemming.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Niet Gegund
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr. C.M. van Beuzekom (T direct 043- 3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de opbrengst
Indicatie veilingkosten:
€ 0,00 (per 03‑09‑2020 om 14:05 uur)
ZIE SPECIFICATIE (per 03‑09‑2020 om 14:05 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 03‑09‑2020 om 14:05 uur)

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Niet Gegund
Veilingdossiernummer: 44963

Notaris

dhr. C.M. van Beuzekom (T direct 043- 3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van de opbrengst

Onderhands bod

Tot en met 23 september 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 23-09-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.