Alberickstraat 105, VENLO

Attentie

Bezichtiging mogelijk op woensdag 7 okt van 10.15 - 11.00 uur

Omschrijving

Blijkens een geveltaxatie (dus niet inpandig) is de omschrijving als volgt: Drie kamer appartement, type portiek appartement, met twee slaapkamers en een berging in het souterrain.

Begane grond: gezamenlijke fietsenberging, gezamenlijke entree met bellentableau en brievenbussen. Toegang tot de privé berging.
Derde woonlaag: Toegang tot portiekappartement. Hal met muur- en meterkast. Keuken met aanrechtcombinatie en warm watergeiser. Woonkamer, toiletruimte, badkamer en twee slaapkamers. Het balkon is via de keuken bereikbaar.

Bezichtiging

woensdag 7 oktober 2020, van 10:15 tot 11:00 uur
Het notariskantoor zal zorgdragen voor openstelling van het pand.
Bezichtiging is vrij toegankelijk, maar wel onder de strikte voorwaarde dat de RIVM-richtlijnen worden nageleefd. Alle aanwijzingen van het notariskantoor dienen te worden opgevolgd.

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Gedeeltelijk verhuurd
Soort eigendom
Overige
Bouwjaar
1966
Oppervlakte wonen
70 m2
Inhoud
220 m3
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde woonlaag van het gebouw met verder toebehoren, gelegen te 5922 BP VENLO, Alberickstraat 105, kadastraal bekend gemeente VENLO, sectie N, complexaanduiding 3575, appartementsindex 31, uitmakende het twintig negenhonderd eerste (20/901) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit zesendertig (36) woningen, elf (11) garages en zesendertig (36) bergingen met ondergrond, erf en verder toebehoren, gelegen te Venlo aan de Alberickstraat 101 en 171 (oneven nummers), ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie N nummers 252 en 1914, groot respectievelijk twintig are en vijftig centiare (20.50 are) en negentig centiare (0.90 are); b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond van het gebouw met verder toebehoren, gelegen te VENLO, Alberickstraat, kadastraal bekend gemeente VENLO, sectie N, complexaanduiding 3575, appartementsindex 59, uitmakende het één negenhonderd eerste (1/901) onverdeeld aandeel in de sub a. vermelde gemeenschap.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
STATUS BEWONING
Inmiddels is geconstateerd dat de woning niet meer wordt bewoond, de eigenaar heeft de sleutels op 21 september 2020 aan de notaris overgedragen.
Daarbij is geconstateerd dat elektriciteit en gas zijn afgesloten, volgens verklaring van de eigenaar zou afsluiting inpandig hebben plaats gevonden.

VVE
Voor zover de bijlagen van de Vereniging van Eigenaars onduidelijk zijn:
op grond van het bepaalde in artikel 5:122 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek en in samenhang met het bepaalde in het toepasselijke reglement van splitsing, is de Koper hoofdelijk aansprakelijk voor de ter zake van het Registergoed verschuldigde bijdragen aan de betreffende vereniging van eigenaars die in het lopende of het voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, per veilingdatum begroot op€ 3.959,90.
OP BASIS VAN DE THANS BEKENDE VORDERINGEN EN (AFGEWEZEN) ONDERHANDSE BIEDINGEN ZULLEN DE ACHTERSTANDEN BIJ DE VVE UIT DE OPBRENGST KUNNEN WORDEN VOLDAAN.

HUURBEDING
Bij aanvang van de veilingprocedure was in het appartement - naast de eigenaar - nog een andere persoon als bewoner ingeschreven
Verkoper heeft daarom verlof gevraagd tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Bij beschikking van 28 september 2020 heeft de voorzieningenrechter het verlof verleend. Daarbij is bepaald dat ontruiming niet eerder mag plaatsvinden dan 4 weken na betekening van het verlof aan degene degen wie het wordt ingeroepen. Verkoper laat de bevoegdheden tot uitoefening van het huurbeding aan de koper. Eventuele ontruiming komt voor rekening en risico van de koper.
Als hiervoor gemeld is van bewoning geen sprake meer. De eigenaar van het appartement heeft verklaard afstand te doen van alle nog aanwezige inboedel.
Milieuinfo
Een schriftelijke inventarisatie wees uit dat in dit perceel een ondergrondse brandstoftank aanwezig is, waarvan het gebruik beëindigd is.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de veilingopbrengst
Indicatie veilingkosten:
€ 4.577,00 (per 03‑09‑2020 om 12:27 uur)
ingeval van gedwongen ontruiming worden de kosten daarvan geschat op € 2.500,- (per 03‑09‑2020 om 12:27 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 03‑09‑2020 om 12:26 uur)
Waterschaplasten (eigenaar)
€ 25,71 per jaar
VVE bijdragen
€ 212,53 per maand
OZB (eigenaar)
€ 179,64 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44960

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van de veilingopbrengst

Onderhands bod

Tot en met 23 september 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 23-09-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.