Waldorpstraat 285, 'S-GRAVENHAGE

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Erfpacht
Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Waldorpstraat 285, 2521 CJ 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenhage, sectie L, complexaanduiding 13507-A, appartementsindex 11, uitmakende het zes/driehonderd tweeënvijftigste (6/352) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht, van de percelen grond, eigendom van- en liggende in de gemeente ’s-Gravenhage aan de Waldorpstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten met voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie L nummers 13480, groot vijf are en zeventig centiare en 13481, groot één are en tweeënzeventig centiare, alsmede kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AC nummers 3830, groot tweeëntwintig centiare en 3831, groot tien centiare, met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte of nog te stichten opstallen, bestaande uit een gebouw, genaamd Waldo First, hierna aan te duiden als: het Gebouw, bevattende zes bedrijfsruimten, acht parkeerplaatsen en een bijbehorende gemeenschappelijke fietsenberging op de begane grond, en eenenveertig (41) woningen gelegen op de eerste, tweede en derde verdieping, een gemeenschappelijk dakterras en verder toebehoren, plaatselijk bekend Waldorpstraat 267 tot en met 297c (oneven nummers) te 2521 CJ 's-Gravenhage

Fotogalerij

Informatie

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Gegund
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
TeekensKarstens Notarissen
de heer mr. J.A. Bos
Vondellaan 51
2332 AA LEIDEN
T: 071 535 80 00
F: 071 535 80 01
E: info@tk.nl
Opbrengst veiling
€ 123.100,00

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van executant
Indicatie veilingkosten:
€ 4.862,00 (per 03‑09‑2020 om 11:15 uur)
€ 4.861,81 (exclusief PM-posten) (per 03‑09‑2020 om 11:15 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 03‑09‑2020 om 11:17 uur)
Onroerende zaakbelasting
€ 59,51 per jaar
Waterschapslasten
€ 25,16 per jaar
Rioolheffing
€ 148,85 per jaar
Erfpachtcanon
€ 37,54 per jaar
Beheerkosten
€ 27,00 per jaar

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling beslag
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44974

Notaris

de heer mr. J.A. Bos
Vondellaan 51
2332 AA LEIDEN
T: 071 535 80 00
F: 071 535 80 01

Inzetpremie

1% voor rekening van executant

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.