Pernisser Molenweg 42, PERNIS ROTTERDAM

Attentie

LET OP: Deze veiling zal uitsluitend via internet plaatsvinden vanwege Covid

Omschrijving

Woonhuis met verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1870.
Oppervlakte conform BAG viewer: 50 m2.

Let op:
Blijkens een taxatierapport heeft het registergoed 2 kamers en is de woonoppervlakte in tegenstelling tot BAG viewer 47 m2.
Het is niet bekend of deze informatie actueel is. De verkoper is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de verkregen informatie.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1870
Oppervlakte wonen
47 m2
Oppervlakte perceel
35 m2
Inhoud
150 m3
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Pernis, sectie B nummer 1951.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

LET OP: Deze veiling zal uitsluitend via internet plaatsvinden vanwege Covid.

Onderhoud
Blijkens een taxatierapport is het binnen- en buitenonderhoud van het registergoed matig, zijn op diverse plaatsen houtrot, zijn alle binnenmuren op de begane grond verwijderd, worden de vloerbalken van de verdieping ondersteund en wordt het registergoed slordig gebruikt.

Huurbeding:
De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is verleend.
Verkoper draagt hierbij voor zoveel nodig de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de voorzieningenrechter afgegeven beschikking over aan de koper. Het risico van de ontruiming en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij
omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij
schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.
Milieuinfo
Blijkens raadpleging van de website van de DCMR Milieudienst Rijnmond is er geen informatie bekend over bodemverontreiniging met betrekking tot het Registergoed. Dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van bodemverontreiniging. Voorts zijn blijkens raadpleging van de website van de DCMR Milieudienst Rijnmond geen gegevens geregistreerd omtrent de aanwezigheid van ondergrondse tanks.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
Buren
Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Opbrengst veiling
€ 128.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.300,00 (per 14‑12‑2020 om 12:18 uur)
dit bedrag is exclusief overdrachtsbelasting en ontruiming registergoed (per 14‑12‑2020 om 12:18 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 45112

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11

Inzetpremie

1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 5 januari 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.