Kaaistraat 8 en 8a, SINT MAARTENSDIJK

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

het winkel-woonhuis met ondergrond en erf, staande en gelegen aan de Kaaistraat 8 en 8A te 4695 CJ Sint-Maartensdijk, kadastraal bekend gemeente Sint Maartensdijk, sectie N nummer 538, groot negentig centiare (0 ha 0 a 90 ca),

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

De op het adres van het te veilen object ingeschreven persoon/personen is/zijn schriftelijk gewezen op de wettelijke verplichting om bezichtiging toe te staan (art 3:267a BW).

Het afdwingen van die verplichting ligt echter niet op de weg van gegadigden, maar op de weg van de hypotheekhouder (die daar van heeft afgezien). Het is aan de bewoners om te bepalen of een gegadigde wordt toegelaten, waarbij ook de Covid-19-maatregelen spelen.
Bij eventuele bezichtiging dienen alle richtlijnen van het RIVM in acht te worden genomen.

Kenmerken

Type registergoed
Winkel / woonhuis
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
90 m2
Kadastrale omschrijving
het winkel-woonhuis met ondergrond en erf, staande en gelegen aan de Kaaistraat 8 en 8A te 4695 CJ Sint-Maartensdijk, kadastraal bekend gemeente Sint Maartensdijk, sectie N nummer 538, groot negentig centiare (0 ha 0 a 90 ca),

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Of het object feitelijk ook als winkel-woonhuis wordt gebruikt is niet bekend. Er rust een huurovereenkomst op, die elders in deze publicatie is te vinden onder 'documenten'.
De daar eveneens te vinden tekening van een verbouwing is gedateerd en dient enkel als indicatie van de constructie van het object.
Verkoper kan niet instaan voor de juistheid van de van derden verkregen informatie.
Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Niet Gegund
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de opbrengst (zie akte art 4.4)
Indicatie veilingkosten:
€ 4.464,00 (per 29‑12‑2020 om 11:59 uur)
zie specificatie (per 29‑12‑2020 om 11:58 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 29‑12‑2020 om 11:58 uur)

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Niet Gegund
Veilingdossiernummer: 45146

Notaris

dhr Chris van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van de opbrengst (zie akte art 4.4)

Onderhands bod

Tot en met 20 januari 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-01-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.