Papendrechtstraat 8, AMSTERDAM

Omschrijving

op 1-ste verdieping gelegen woning met balkon, alsmede berging op de begane grond

Oppervlakte volgens BAG: 100 m²

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon, gelegen op de eerste verdieping, alsmede een berging gelegen op de begane grond van het gebouw te 1106 BP Amsterdam, Papendrechtstraat 8, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 9104 A-14, uitmakende het eenhonderddrieëndertig/zevenduizendzeventigste (133/7.070e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L. nummers 1406, 9004, 9005, 9006 en 9007, tezamen groot drie duizend vier honderd vier en zeventig vierkante meter (3.474 m2) met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend Renswoudestraat 3 tot en met 71 (oneven nummers) en Papendrechtstraat 2 tot en met 84 (even nummers) te Amsterdam;

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Naast de bewoner staat nog iemand ingeschreven. De bank heeft het huurbeding NIET ingeroepen.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen. Bij niet gunnen is geen plok verschuldigd.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Kantoor
Krans Notarissen
Mw. M. Ram (m.ram@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41
E: veilingen@kransnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

Plok is voor rekening van verkoper. Gunningstermijn is 6 dagen. Bij niet gunnen is geen plok verschuldigd.

Financieel

Inzetpremie:
1% verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 11.600,00 (per 21‑01‑2021 om 09:45 uur)
In de notariskosten is de achterstand bij de VvE verwerkt (per 14‑01‑2021 om 15:09 uur)
OZB
€ 122,11 per jaar
Rioolheffing
€ 140,40 per jaar
VvE
€ 5.424,84 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45166
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

Mw. M. Ram (m.ram@kransnotarissen.nl)
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
T: 023 531 93 98
F: 023 532 94 41

Inzetpremie

1% verkoper

Onderhands bod

Tot en met 4 februari 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-02-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.