Kadijk 25, LEMMER

Omschrijving

Perceel bouwgrond

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Indien buiten toezicht de perceel wordt betreden, aanvaardt de notaris geen aansprakelijkheid wegens schade of verwonding.
Bied via Internet. Bij de veilingen zijn speciale maatregelen van toepassing, deze zijn conform de richtlijnen van het RIVM. De zaal is alleen open voor bieders met een geldig deelnamebewijs, dat kunt u aanvragen bij: info@vastgoedveilingfriesland.nl. Er is een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar, wij verzoeken u via internet te bieden!

Voor informatie over voorgenomen bebouwing raadpleeg: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1940.BPLEM14LEMSTERHOEK-VA01/r_NL.IMRO.1940.BPLEM14LEMSTERHOEK-VA01.html#begin

Kenmerken

Type registergoed
Grond / Kavel
Gebruik
Onbewoond
Soort eigendom
Erfpacht
Oppervlakte perceel
1263 m2
Kadastrale omschrijving
het recht van erfpacht, eindigende op één mei tweeduizend tachtig, van een perceel bouwterrein, met verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Kadijk 25 te 8531 XH Lemmer, kadastraal bekend gemeente Lemmer, sectie D nummer 320, gemeten op twaalf are en drieënzestig centiare (12a en 63ca), van welk perceel de blote eigendom toebehoort aan de huidige gemeente De Fryske Marren (voormalig gemeente Lemsterland);

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De blote eigendom behoort toe aan de huidige gemeente De Fryske Marren. De canon bedraagt drie euro en drie eurocent (€3,03) per centiare, berekend naar een grondwaarde van zeventig euro (€70,00) per centiare, een rentepercentage van vier vijf en twintig/honderdste procent (4,25 %) per jaar en administratiekosten van vijf eurocent (€0,05) per centiare. De gemeente is bereid medewerking te verlenen van de verkoop van het bloot eigendom, onder voorbehoud van het besluit tot verkoop van het college van B&W. De gegadigde van de veilig kan bij ons het verzoek indienen om het bloot eigendom te kopen, waarna wij deze onafhankelijk laten taxeren en vervolgens een koopaanbieding doen. De verkoopvoorwaarden zullen dan ook worden besproken.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Veiling
Dossiernummer
45151
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
Notariskantoor Beugelink Kluitenberg
mr. P.C. Kluitenberg
Kerkstraat 7
9291 CA KOLLUM
T: 0511 45 18 05
F: 0511 45 24 08
E: info@notarisbeugelink.nl
Opbrengst veiling
€ 42.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1%
Indicatie veilingkosten:
€ 5.620,00 (per 17‑01‑2021 om 18:35 uur)
vijfduizend zeshonderd twintig euro (inclusief) en exclusief Omzetbelasting Levering (per 17‑01‑2021 om 18:34 uur)

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Executieveiling beslag
Status: Veiling
Dossiernummer: 45151
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

mr. P.C. Kluitenberg
Kerkstraat 7
9291 CA KOLLUM
T: 0511 45 18 05
F: 0511 45 24 08

Inzetpremie

1%

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.