Pannesheiderstraat 1 - 3, KERKRADE

Omschrijving

Pannesheiderstraat 1 en 3 te 6462 EA Kerkrade: woongebouw (in gebruik als kamerverhuur) met 3 garageboxen en tuin, perceel totaal groot 457 m2.

bekijk de brochure: zie daar voor inpandige informatie het document 'indicatie inpandig' en ook de documenten uit openbare informatie op de site van het veilinghuis Vastgoedveiling Zuid.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Aan de individuele bewoners is schriftelijk bericht dat medewerking moet worden verleend aan bezichtiging.
Onderzoek naar de tijdstippen/mogelijkheid tot bezichtiging ligt op de weg van gegadigden.
Bij eventuele bezichtiging dienen alle richtlijnen van het RIVM in acht te worden genomen.

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Gedeeltelijk verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1925
Oppervlakte wonen
420 m2
Oppervlakte perceel
457 m2
Inhoud
1595 m3
Aantal kamers
20
Aantal slaapkamers
20
Kadastrale omschrijving
a. het woongebouw met ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6462 EA Kerkrade, Pannesheiderstraat 1 en 3, kadastraal bekend als gemeente KERKRADE, sectie F nummer 1024, groot twee are en zesendertig centiare (2.36 are); b. drie garageboxen met ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen te Kerkrade, Pannesheiderstraat, kadastraal bekend als gemeente KERKRADE, sectie F nummer 1023, groot een are en vijfenveertig centiare (1.45 are); c. erf, tuin en met aanhorigheden, gelegen te Kerkrade, Bleyerheide, kadastraal bekend als gemeente KERKRADE, sectie F nummer 923, groot zesenzeventig centiare (0.76 are),

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
1. Verkoper handelt als executeur-afwikkelingsbewindvoerder in een nalatenschap en dient iedere aansprakelijkheid van welke aard ook uit te sluiten, voor zover de wet dat toelaat.
2. De bepalingen in artikel 15 lid 2 (garanties verkoper) en artikel 16 (conformiteit) van AVV worden door verkoper dan ook uitgesloten voor zover de wet dat toelaat en in deze akte niet anders is bepaald. Dit heeft voor gegadigden tot gevolg dat er een verzwaarde onderzoeksplicht op hen rust.
3. Verkoper attendeert gegadigden uitdrukkelijk op het feit dat hij het registergoed niet zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve geen informatie kan geven over eigenschappen en/of gebreken aan het registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het registergoed zelf feitelijk had gebruikt. Door het uitbrengen van zijn bod verbindt koper zich jegens verkoper in dit kader uitdrukkelijk overeen te komen dat dergelijke eigenschappen casu quo gebreken, zowel zichtbare als onzichtbare, voor risico en rekening van koper zullen komen. Koper is gehouden verkoper voor alle aansprakelijkheid te dier zake te vrijwaren.
4. Het registergoed is gebouwd en/of verbouwd met de voor die tijd gebruikelijke materialen. Of deze materialen nog aanwezig zijn is verkoper niet bekend. Dit geldt in het bijzonder voor leidingen en bedradingen, de leidingen voor afvalwater, het dak, de technische installaties en voor materialen die voor de bouw en verbouw van het registergoed gebruikt zijn.
5. De bieder is bekend met de ouderdom van het registergoed en weet dat dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit ervan gesteld mogen worden aanzienlijk lager zijn dan bij nieuwe onroerende zaken. De gebreken die een normaal gebruik van het registergoed verhinderen én het gevolg zijn van de ouderdom van het registergoed, komen voor risico van de koper.
6. Het registergoed wordt door verkoper te koop aangeboden en verkocht ‘as is where is’, hetgeen inhoudt dat verkoop ervan plaatsvindt in de juridische, technische, bouwkundige, milieukundige en fiscale staat waarin het zich op dat moment bevindt.

NADRUKKELIJK
wordt verwezen naar de bepalingen als vermeld in het document Bijzondere Voorwaarden
die iedere bieder geacht wordt te kennen.

VERHUURDE STAAT
Dit object wordt geleverd in verhuurde staat.
Van de aan verkoper bekende huursituatie blijkt uit een door hem afgelegde verklaring de dato 13 september 2021, die is opgenomen onder ‘documenten’. Daar zijn tevens de aan verkoper bekende huurovereenkomsten te vinden.

LEVERING
De gunning in deze veiling dient gevolgd te worden door een akte van levering. Ondertekening daarvan kan in persoon, maar ook via volmacht. Een concept van de akte van levering is eveneens te vinden onder ‘documenten’. Koper wordt geacht zich akkoord te hebben verklaard met die conceptakte.

WIJZIGINGEN
Het is altijd mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Die wordt dan hier gepubliceerd. Houd daarom de veilingsites in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

ONDERHANDS BIEDEN - VOOR VEILINGDATUM
Gegadigden kunnen ook een bod uitbrengen buiten de veilingprocedure om. Dat kan tot 7 dagen voor de veiling. Voor een dergelijk bod wordt in beginsel het biedingsformulier gebruikt dat is te vinden onder 'documenten'. In ieder geval gelden de bepalingen als in dat formulier vermeld. Een koop die voortvloeit uit een dergelijk bod doet in beginsel de veilingprocedure eindigen. Niettemin vindt een dergelijke koop (en levering) plaats onder de bepalingen en verdere inhoud als in deze veilingpublicatie vermeld.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Veiling
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de opbrengst, alleen bij guninng
Indicatie veilingkosten:
€ 5.855,00 (per 13‑09‑2021 om 13:07 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13‑09‑2021 om 13:02 uur)

Veiling

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Vrijwillige veiling
Status: Veiling
Dossiernummer: 45461
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van de opbrengst, alleen bij guninng

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.