Ruinerweg 18, ECHTEN DR

Omschrijving

het recht van erfpacht alsmede het recht van opstal, als afhankelijk recht van gemeld recht van erfpacht, tot en met 31 december 2023 van de percelen grond, gelegen aan de Ruinerweg 18 te Echten, gemeente De Wolden, plaatselijk bekend als recreatiecentrum Van Harte, thans bestaande uit vakantiehuizen, woning, recreatieruimte en bijbehorende gebouwen, kadastraal bekend gemeente Ruinen, sectie F nummers 1957, 2700, 2701, 2702 en 2703

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Bijzonder object
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Erfpacht
Oppervlakte perceel
13831 m2

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
overdrachtsbelasting is verschuldigd over de koopsom vermeerderd met de gekapitaliseerde erfpachtscanon


Staatsbosbeheer heeft ten aanzien van de oplegde boete ad € 293.965 het volgende aangegeven: De boete zal SBB niet innen bij de opkomende erfpachter. Mocht de opkomende erfpachter echter het strijdig gebruik voortzetten dan vervalt er gewoon opnieuw een boete, want het boetebeding zit in de akte en geldt ook voor de opvolgende erfpachter

Staatsbosbeheer heeft te kennen gegeven de nieuwe voorwaarden nog niet gedeeld kunnen worden, aangezien dat (toekomstig) maatwerk betreft. Daarvoor is in de eerste plaats contact en vervolgens nadere overeen- en afstemming met de opkomende erfpachter nodig.Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45389
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Kantoor
Het Notarieel
dhr. A.J. Everts
Eekwal 8
8011 LD ZWOLLE
T: 038 427 34 10
F: 038 422 22 19
E: info@hetnotarieel.nl

Financieel

Inzetpremie:
1 % voor rekening van koper
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 11‑10‑2021 om 11:45 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 11‑10‑2021 om 11:46 uur)
ozb eigenaren
€ 1.702,77 per jaar
watersysteemheffing
€ 446,95 per jaar
erfpachtcanon
€ 11.758,60 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45389
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

dhr. A.J. Everts
Eekwal 8
8011 LD ZWOLLE
T: 038 427 34 10
F: 038 422 22 19

Inzetpremie

1 % voor rekening van koper

Onderhands bod

Tot en met 13 oktober 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-10-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.