Anjerstraat 140, ZWIJNDRECHT

Omschrijving

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met toebehoren en bergruimte op de begane grond, plaatselijk bekend 3333 GE Zwijndrecht, Anjerstraat 140, kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht, sectie D, complexaanduiding 5128-A, appartementsindex 15, uitmakende het tien/driehonderd zesde gedeelte in de gemeenschap, bestaande uit het flatgebouw met ondergrond en erf, bevattende dertig woningen alle met berging of garage, alsmede acht garages, plaatselijk bekend Anjerstraat 80 tot en met 168 (even nummers), ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht, sectie D nummer 4682, groot acht are en acht en negentig centiare;

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
gemeente Zwijndrecht, sectie D, complexaanduiding 5128A, index 15

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Verkoper zal eerst tot mogelijke gunning van het registergoed overgaan nadat de koper de verschuldigde waarborgsom in handen van de notaris heeft gestort, casu quo door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom. Er is geen inzetpremie verschuldigd als de inzetter ook de koper is. Als er niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd. Aanvaarding en betaling kooppenningen: 15 december 2021. Een ieder kan tot en met 19 oktober 2021 een schriftelijk bod uitbrengen. Ongetekende biedingsformulieren worden echter niet geaccepteerd. Een bieding zal slechts kunnen worden geaccepteerd indien koper alle op de veiling betrekking hebbende kosten voor zijn/haar rekening neemt.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45384
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
Van der Valk Netwerk Notarissen
D. Peters
Tuinlaan 82
3111 AW Schiedam
T: 010 427 44 44
F: 010 427 44 00
E: info@vandervalknotarissen.nl

Financieel

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45384
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

D. Peters
Tuinlaan 82
3111 AW Schiedam
T: 010 427 44 44
F: 010 427 44 00

Onderhands bod

Tot en met 19 oktober 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 19-10-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.