Pieter Schimstraat 2 A, MAASSLUIS

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1910.
Oppervlakte conform BAG viewer: 82 m2.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1910
Oppervlakte wonen
82 m2
Oppervlakte perceel
67 m2
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Maassluis, sectie D nummer 3130.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website openbareverkoop.nl en veilingbiljet.nl. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Volgens de bekende gegevens staan er geen andere personen ingeschreven in de Basisregistratie Personen dan de eigenaar, doch het is niet bekend of het registergoed thans in gebruik is bij danwel verhuurd is aan derde personen.
De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de voorzieningenrechter gevraagd.
Het gevraagde verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter de dato 19 juli 2022 en is de ontruimingstermijn vastgesteld op 30 dagen na betekening van de beschikking. Verkoper draagt hierbij voor zoveel nodig de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de voorzieningenrechter afgegeven beschikking over aan de koper. Het risico van de ontruiming en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.

Blijkens een taxatierapport de dato 23 juni 2022 is het registergoed dermate slecht onderhouden dat taxateur een bouwkundige keuring zou adviseren. Vanwege beperkte toegankelijkheid van het registergoed waren meerdere onderdelen moeilijk te beoordelen. Voor wat betreft de keuken, badkamer en het toilet is de bouwkundige toestand slecht.
Milieuinfo
Blijkens raadpleging van de website DCMR Milieudienst Rijnmond is er geen informatie bekend over bodemverontreiniging met betrekking tot het Registergoed. Dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van bodemverontreiniging. Voorts zijn er geen gegevens geregistreerd omtrent de aanwezigheid van ondergrondse tanks.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
45799
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
Buren
Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Opbrengst veiling
€ 188.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.600,00 (per 28‑07‑2022 om 11:12 uur)
dit bedrag is exclusief overdrachtsbelasting en kosten ontruiming registergoed (per 28‑07‑2022 om 11:08 uur)

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 45799
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11

Inzetpremie

1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 23 augustus 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 23-08-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.