Delftselaan 1 A, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

Een taxatierapport van 4 maart 2022 geeft de volgende indeling (notaris kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden):

Bovenwoning gelegen op de 1e verdieping en 2e verdieping, gelegen op eigen grond. Traditionele bouwaard, gevels bestaande uit metselwerk, betonnen begane grondvloer en houten verdiepingsvloeren. Kozijnen voorzijde lijken te bestaan uit hout. Het getaxeerde heeft een plat dak.

Begane grond: - Entree/hal met meterkast; de resterende indeling is gebaseerd op de splitsingstekening welke dateert uit 2002, welke datum tevens de laatste datum was van verkoop van de woning: 1e verdieping: overloop, kast, toilet, voorzijkamer, voorkamer, tussen gelegen badkamer; achterkamer met terras, keuken, 2e verdieping: overloop, kast, toilet, voorzijkamer, voorkamer, tussen gelegen badkamer, achterkamer met balkon, keuken

INFORMATIE BETREFFENDE HET PAND

De Vereniging van Eigenaren is voor zover verkoper bekend niet actief.
Volgens opgave van de afdeling Burgerzaken staan er geen personen ingeschreven op het adres. Mogelijk is er verhuurd in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding. Er is een beroep gedaan op het huurbeding. De Beschikking is inmiddels afgegeven, waarbij de termijn van ontruiming is bepaald op één maand na betekening. Er is nog niet betekend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.
ENERGIELABEL
Er is geen geldig definitief energielabel, dan wel een gelijkwaardig document. Koper verklaart zich in de veilingakte hiermee volledig bekend en vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een geldig definitief energielabel dan wel een gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.
ONDERZOEK KOPER
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het verkochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of notaris.
Verwezen wordt naar https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/woonvergunningen/opkoopbescherming-in-den-haag-verhuurvergunning-aanvragen.htm
ONTRUIMING
Het risico van de ontruiming van het verkochte en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
KOSTEN VEILING
Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
1. overdrachtsbelasting;
2. honorarium van de notaris;
3. kadastraal recht en de kosten van kadastrale recherche; en
4. kosten van ontruiming.
VEILINGVOORWAARDEN
De Algemene en Bijzondere veilingvoorwaarden zijn beschikbaar.
RECHT VAN BERAAD EN GUNNING
Het recht van beraad wordt voorbehouden en eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om 17.00 uur of zoveel eerder als de verkoper heeft gegund.
Tot gunning zal eerst worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom bij de notaris heeft gestort, c.q. door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Bovenwoning
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1908
Oppervlakte wonen
142 m2
Inhoud
350 m3
Aantal kamers
4
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie L complexaanduiding 13058 A, appartementsindex 3

Fotogalerij

Informatie

Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.
zie formulier Bodeminformatie Gemeente Den Haag

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45813
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
Notariaat De Gier
A. Zonneveld-Brand
Statenlaan 1
2582 GA 's-Gravenhage
T: 070 306 04 57
E: info@notariaatdegier.nl
Opbrengst veiling
€ 255.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 08‑08‑2022 om 16:13 uur)
RBG
€ 56,43 per jaar
WOZ
€ 153,74 per jaar
Rioolbelasting
€ 154,50 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45813
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

A. Zonneveld-Brand
Statenlaan 1
2582 GA 's-Gravenhage
T: 070 306 04 57

Onderhands bod

Tot en met 28 augustus 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-08-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.