Hoekersingel 65, ROTTERDAM

Omschrijving

taxateur verkreeg geen toegang tot appartement. Hij gaf de indeling op basis van historische informatie:
afgesloten portiek, woning op 3e etage: entree, gang, woonkamer, keuken met apparatuur, balkon voorzijde, 2 slaapkamers, badkamer. Berging in onderbouw.
Geschatte oppervlakten: woning 57 m2; balkon 3 m2; berging 5m2

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Althans, er zijn (nog) geen afspraken tot stand gekomen met de eigenaar over bezichtiging via het notariskantoor.

De eigenaar en bewoner(s) van een woning die op grond van hypotheek wordt geveild, is wettelijk gehouden bezichtiging toe te staan. Daar zijn de huidige eigenaar/bewoner(s) door de notaris op gewezen.
Daarbij is aangeboden dat een inloopbezichtiging door het notariskantoor wordt begeleid. Als een inloopbezichtiging afgesproken is, wordt die hier vermeld onder opgave van datum en tijdstip.

Zolang hier nog geen afspraken zijn weergegeven, ligt onderzoek naar de mogelijkheden en tijdstippen van bezichtiging op de weg van gegadigde(n).

Het is en blijft op dit moment aan de eigenaar/bewoner om te bepalen wie tot het pand wordt toegelaten.

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Overige
Bouwjaar
1958
Oppervlakte wonen
57 m2
Inhoud
189 m3
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
appartementsrecht te 3028 XL Rotterdam, Hoekersingel 65, kadastraal Rotterdam, sectie AA, complexaanduiding 1615-A, appartementsindex 9, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een woning op de derde woonlaag met een kelderruimte en verder toebehoren, met een onverdeeld 180/2980 aandeel in de gemeenschap (bestaande uit een perceel grond met de zich daarop bevindende opstallen te Rotterdam, plaatselijk bekend als Hoekersingel 31, 33, 35, 37, 45, 47, 49, 51, 59, 61, 63, 65, 73, 75, 77 en 79, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA, nummer 1607, groot 3 are en 4 centiare);

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
HUURBEDING/ONTRUIMING
Het feitelijk gebruik van dit appartement is niet bekend. Op het adres stonden per 21 juni 2022 vier personen ingeschreven, waaronder de eigenaar. Verkoper is niet bekend op grond waarvan de andere drie personen staan ingeschreven, of dat er sindsdien andere personen zijn ingeschreven.
Daarom heeft de Verkoper aan de daartoe bevoegde voorzieningenrechter het verlof gevraagd tot het inroepen van het huurbeding.

Bij beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam de dato 8 augustus 2022, is het verlof verleend. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is 30 dagen vanaf de datum dat de beschikking is betekend aan hen tegen wie die wordt ingeroepen.
Zowel de betekening van de beschikking als de (verdere) uitoefening van bevoegdheden op grond van het huurbeding aan koper overgelaten en komt voor zijn rekening en risico.

Ontruiming ten aanzien van de eigenaar kan – voor zover nodig – geschieden onder toepassing van de wet (art 525 lid 3 Rv). Daarvoor is geen rechterlijke goedkeuring vereist.

AANWIJZING GEMEENTE
De gemeente Rotterdam heeft de wijk waarin dit appartement is gelegen aangewezen als gebied waarin per 1 januari 2022 een opkoopbescherming geldt die kan leiden tot een beperking van de verhuurmogelijkheden – raadpleeg zo nodig de gemeente voor meer informatie. De hiervoor bedoelde bekende ingeschreven personen staan per publicatiedatum van deze veiling langer dan 6 maanden ingeschreven.

AFNAME
Koper dient deze woning uiterlijk 4 weken na de gunning af te nemen.

VERENIGING VAN EIGENAARS
Koper is op grond van de wet aansprakelijk is voor achterstallige bijdragen aan de vereniging van eigenaars, die verschuldigd waren over het lopende en voorafgaande boekjaar. Per 15 juli 2022 bedroeg die achterstand € 2.715,-. De achterstand waarvoor de Koper hoofdelijk aansprakelijk wordt zal bij de afname hoger kunnen zijn. Het uiteindelijke bedrag zal in beginsel door Koper hem worden voldaan via de afrekening van de notaris. Koper is gerechtigd de notaris te verzoeken deze betaling niet via de afrekening te laten verlopen.
Voor het overige wordt verwezen naar de antwoorden en verklaringen van de administrateur van de vereniging van eigenaars, verwoord in een e-mailbericht als elders in deze advertentie gepubliceerd, NADRUKKELIJK naar hetgeen daarin vermeld over herstelwerkzaamheden.
Het aandeel van het appartement in het reservefonds is € 3.247,-.

ONVERMINDERD HET HIERVOOR VERMELDE ZIJN ALLE BEPALINGEN VAN DE GEPUBLICEERDE VEILINGVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
45812
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de opbrengst, alleen bij gunning
Indicatie veilingkosten:
€ 5.794,00 (per 01‑08‑2022 om 14:32 uur)
bij koop via onderhands bod zijn kosten € 599,- hoger, zie hieronder de bijlage voor uitleg (per 01‑08‑2022 om 14:31 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 01‑08‑2022 om 14:32 uur)
Vereniging van Eigenaars
€ 150,00 per maand

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 45812
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van de opbrengst, alleen bij gunning

Onderhands bod

Tot en met 28 augustus 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-08-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.