De Buorren 32, PAESENS

Attentie

Onderhandse biedingen zijn niet mogelijk.

Omschrijving

Op een locatie in het dorp Paesens staat dit horecapand. Het horecapand heeft vele jaren de functie gehad als dorpscafe annex cafetaria bekend als de Zwarte Arend. Het cafegedeelte heeft een zitgelegenheid van ca 40 zitplaatsen. Er is beneden een kleine afhaalcounter voor patat en snacks. Het terras biedt plaats voor 36 personen. Op de eerste verdieping bevindt zich een woongedeelte met 3 slaapkamers, keuken en badkamer. Op het erf staat nog een garage voor eventuele opslag.
Paesens is een dorp in de gemeente Noard-East Fryslan. De centrale straat van Paesens is De Buorren. Het dorp ligt niet meer direct aan de Waddenzee maar kent een buitendijksgebied genaamd Paesenserpolder. In 2021 telde het dorp Paesens 230 inwoners.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1800
Oppervlakte wonen
60 m2
Oppervlakte perceel
455 m2
Inhoud
165 m3
Aantal kamers
5
Kadastrale omschrijving
Gemeente Nijkerk Friesland, sectie D, nummer 1499, groot 4 are 55 centiare

Fotogalerij

Informatie

Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Voor zover de Verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief is gebaseerd op de wetgeving die geldt op het moment dat Koper de eigendom van het Registergoed verkrijgt, derhalve in beginsel acht procent (8%).
Wanneer koper een beroep doet op het toepassen van een ander tarief voor overdrachtsbelasting dan ligt het uitsluitend op zijn weg de vereiste documenten en schriftelijke verklaringen (tijdig) te overleggen aan de notaris. Het is voor de toepassing van dit artikel uitsluitend ter beoordeling van de notaris welke documenten en verklaringen de koper dient te overleggen.
Het niet (tijdig) verkrijgen en overleggen van de verzochte documenten en verklaring(en) komt geheel voor rekening en risico van de koper.
Het risico dat de Ontvanger van de Belastingdienst het registergoed voor de heffing van overdrachtsbelasting vervolgens anders kwalificeert komt volledig voor rekening van koper.


De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Op grond van de door de gemeente Noardeast-Fryslân verstrekte informatie staat op adres van het registergoed geen persoon ingeschreven.
De verkoper heeft derhalve het huurbeding niet ingeroepen.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45824
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
Hellema Notaris
G. van Oosten-Wiersma
Hogepol 18
9101 LZ DOKKUM
T: 0519 29 49 15
F: 0519 29 32 34
E: info@hellemanotaris.nl
Bijzondere voorwaarden

Voor zover de Verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief is gebaseerd op de wetgeving die geldt op het moment dat Koper de eigendom van het Registergoed verkrijgt, derhalve in beginsel acht procent (8%).
Wanneer koper een beroep doet op het toepassen van een ander tarief voor overdrachtsbelasting dan ligt het uitsluitend op zijn weg de vereiste documenten en schriftelijke verklaringen (tijdig) te overleggen aan de notaris. Het is voor de toepassing van dit artikel uitsluitend ter beoordeling van de notaris welke documenten en verklaringen de koper dient te overleggen.
Het niet (tijdig) verkrijgen en overleggen van de verzochte documenten en verklaring(en) komt geheel voor rekening en risico van de koper.
Het risico dat de Ontvanger van de Belastingdienst het registergoed voor de heffing van overdrachtsbelasting vervolgens anders kwalificeert komt volledig voor rekening van koper.


De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Op grond van de door de gemeente Noardeast-Fryslân verstrekte informatie staat op adres van het registergoed geen persoon ingeschreven.
De verkoper heeft derhalve het huurbeding niet ingeroepen.

Opbrengst veiling
€ 231.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% tlv verkoper
Indicatie veilingkosten:
11.000,00 (per 29‑08‑2022 om 16:18 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 29‑09‑2022 om 08:29 uur)
Onroerendezaakbelasting
€ 209,90 per jaar
Waterschapslasten
€ 121,40 per jaar
Watersysteemheffing
€ 135,82 per jaar

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45824
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

G. van Oosten-Wiersma
Hogepol 18
9101 LZ DOKKUM
T: 0519 29 49 15

Inzetpremie

1% tlv verkoper

Onderhands bod

Tot en met 15 juni 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 15-06-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.