Platanenstraat 22, KERKRADE

Omschrijving

tussenwoning met aanbouw, berging, tuin en mandelig pad, perceel groot 130 m2
Volgens taxatierapport 12 september 2022:

Souterrain: provisieruimte.
Begane grond: entree-hal, toilet met fonteintje. L-vormige woonkamer. Keuken met eenvoudige keukeninstallatie. Tochtportaal met wasmachine-aansluiting en combiketel. Geheel betegelde badkamer met douche en vaste wastafel. Tuin met berging en achteringang.
1e verdieping: overloop, twee slaapkamers.
2e verdieping: bereikbaar via vaste trap, zolderkamer en bergruimte.

De in deze publicatie als woninginhoud weergegeven waarde, berust volledig op een schatting.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Althans, er zijn (nog) geen afspraken tot stand gekomen met de eigenaar over bezichtiging via het notariskantoor.

De eigenaar en/of bewoner van een woning die op grond van hypotheek wordt geveild, is wettelijk gehouden bezichtiging toe te staan. Daar is de huidige eigenaar en bewoner door de notaris op gewezen.
Daarbij is aangeboden dat een inloopbezichtiging door het notariskantoor wordt begeleid. Als een inloopbezichtiging afgesproken is, wordt die hier vermeld onder opgave van datum en tijdstip.
Zolang hier nog geen afspraken zijn weergegeven, ligt onderzoek naar de mogelijkheden en tijdstippen van bezichtiging op de weg van gegadigden zelf.

De verkoper, een hypotheekbank, kan bezichtiging afdwingen met behulp van een deurwaarder. Verkoper heeft gekozen om die rechten niet uit te oefenen.
Zolang de verkoper geen rechten tot bezichtiging uitoefent, is en blijft aan de eigenaar/bewoner om te bepalen wie tot het pand wordt toegelaten.

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1928
Oppervlakte wonen
117 m2
Oppervlakte perceel
320 m2
Inhoud
320 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
1. het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te 6464 XG Kerkrade, Platanenstraat 22, kadastraal bekend als gemeente Kerkrade, sectie G nummer 4517, groot een are en dertig centiare; 2. het een/tiende (1/10) onverdeeld aandeel in de mandelige eigendom van de weg gelegen achter Platanenstraat nummers 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 en 24 te Kerkrade, kadastraal bekend als gemeente Kerkrade, sectie G nummer 4519, groot een are en negentig centiare;

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
HUIDIG GEBRUIK
Op het adres van deze woning staan volgens Basisregistratie Personen per 12 oktober 2022 de eigenaar en één andere persoon ingeschreven.
Het is niet bekend op grond waarvan de andere persoon staat ingeschreven. De eigenaar verklaarde per e-mailbericht aan de notaris dat deze derde er samen met hem verblijft maar geen huurder is, doch een medewerker van hem.
Verkoper kan niet instaan voor de juistheid van de verklaringen van eigenaar.
Voor zover (nadere) verklaringen van eigenaar en/of derde(n) aan mij, notaris, bekend worden en geduid kunnen worden, zal dat via de website bekend worden gemaakt. Verkoper kan niet instaan voor de juistheid van die (nadere) verklaringen.

HUURBEDING NIET INGEROEPEN
De hypotheekakte op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De verkoper heeft het huurbeding echter niet ingeroepen, omdat hij zich ervan vergewist heeft dat ook met instandhouding van de/een huurovereenkomst(en) kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek hebben gemaakt en dit tegenover de huurder kunnen inroepen, te voldoen.
Gevolg is, dat wanneer met betrekking tot deze woning sprake is van huurovereenkomst(en), deze in stand blijven. Verkoper is overigens niet bekend met huurovereenkomst(en) met betrekking tot deze woning.

GEEN COMMAND OF NADER TE NOEMEN MEESTER
Verkoper staat niet toe dat na de openbare veiling c.q onderhandse executiebod, door de bieder wordt verklaard dat namens een nader te noemen meester is geboden. De mogelijkheid van een Akte de Command is bij de veilingvoorwaarden uitgesloten.

FISCAAL
Voor zover de Verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief is gebaseerd op de wetgeving die geldt op het moment dat Koper de eigendom van het Registergoed verkrijgt. Wanneer de Koper vóór 1 januari 2023 de eigendom van het Registergoed wenst te verkrijgen, dan dient hij uiterlijk 22 december 2022 al het volgens de door de notaris op te maken veilingnota door hem verschuldigde te hebben voldaan op de wijze als de notaris zal aangeven.
Dat een koop op grond van onderhandse executie er toe leidt dat de juridische overdracht niet in het thans lopende kalenderjaar kan plaatsvinden komt volledig voor risico van Koper. Of een dergelijke juridische overdracht kan plaatsvinden in het lopende kalenderjaar is uitsluitend ter beoordeling van de notaris.

BOVENSTAANDE IS ONDERDEEL VAN DE GEPUBLICEERDE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DIE EEN BIEDER GEACHT WORDT IN ZIJN GEHEEL TE KENNEN

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
45864
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de opbrengst mits gegund wordt
Indicatie veilingkosten:
€ 4.288,00 (per 13‑10‑2022 om 09:28 uur)
zie uitleg in bijlage: (per 06‑10‑2022 om 15:36 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 03‑11‑2022 om 09:19 uur)

Veiling

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 45864
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (T direct 043-3281382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60

Inzetpremie

1% ten laste van de opbrengst mits gegund wordt

Onderhands bod

Tot en met 2 november 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-11-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.