John Raedeckerhof 62, HOORN NH

Omschrijving

Een woonhuis met ondergrond en verdere aanhorigheden, gelegen te 1628 ZB Hoorn, John Raedeckerhof 62, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie K nummer 7089, ter grootte van een are en zesendertig centiare (1 a 36 ca).

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
2003
Oppervlakte wonen
106 m2
Oppervlakte perceel
136 m2

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Voor zover sprake is van huur, heeft de verkoper gebruikgemaakt van zijn bevoegdheden op grond van het huurbeding, zoals in de bijzondere veilingvoorwaarden omschreven. Er is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd.De voorzieningenrechter heeft verlof verleend om het huurbeding in te roepen tegen de (onder)huurders. De beschikking is aan betrokken partijen betekend.De daadwerkelijke ontruiming van het registergoed wordt aan koper overgelaten.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
45845
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Abma Schreurs Notarissen
Notaris: mr. J.H.J.A. Hofstee I Behandelaar: E.C. van Veen-Mol
Waterlandlaan 52
1441 MP Purmerend
T: 088 433 43 33
F: 088 433 43 00
E: info@abmaschreurs.nl
Opbrengst veiling
€ 293.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom incl. btw t.l.v verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 6.000,00 (per 20‑10‑2022 om 13:36 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 20‑10‑2022 om 13:29 uur)
Onroerende zaak belasting (OZB)
€ -292,00 per jaar
Rioolbelasting
€ 115,67 per jaar
Waterschapslasten (HHNK)
€ 108,39 per jaar

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 45845
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

Notaris: mr. J.H.J.A. Hofstee I Behandelaar: E.C. van Veen-Mol
Waterlandlaan 52
1441 MP Purmerend
T: 088 433 43 33

Inzetpremie

1% van de inzetsom incl. btw t.l.v verkoper

Onderhands bod

Tot en met 6 november 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 06-11-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.