Registreer als bieder

Het registreren als bieder gebeurt bij de Stichting Openbare Verkoop (voorheen NIIV). Om te registreren als bieder kunt hier klikken, er opent een nieuw scherm.

Naar de notaris
Om het registratieproces te voltooien print u de registratieverklaring uit. Samen met uw identiteitsbewijs en mobiele telefoon neemt u deze mee naar één van de registratienotarissen, naar uw eigen notaris, of een notaris bij u in de buurt. Vraag vooraf naar de eventuele kosten die de notaris u voor legalisatie in rekening brengt. Op het notariskantoor tekent u de registratieverklaring ten overstaan van de notaris. Daarnaast toont u uw identiteitsbewijs en mobiele telefoon met het nummer dat u bij registratie heeft ingevuld. De notaris controleert uw identiteitsbewijs en uw mobiele nummer. Vervolgens informeert de notaris Openbare Verkoop over zijn bevindingen.

Model Registratieverklaring
Klik op de link voor een model van een registratieverklaring.

Nieuwe ontwikkelingen
Vanaf 19 december 2020 is de registratieverklaring versie 9.0 van kracht. De handleiding "Online bieden bij een openbare verkoop" versie 9.0 is ook vernieuwd.