Westduinweg 234, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

de woning op de eerste en de tweede verdieping met terras op de eerste verdieping en balkon op de tweede verdieping en verder toebehoren.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Erfpacht
Kadastrale omschrijving
's-Gravenhage, sectie AK, complexaanduiding 10827 A2

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij
is haar gebleken, dat het registergoed mogelijk aan derden in huur of gebruik is afgestaan.
Voor het geval daar sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het
bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Verkoper is niet bekend met huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het registergoed.

De kostenverdeling is opgenomen in de te publiceren akte van vaststelling
veilingvoorwaarden.

De inzetpremie is voor rekening van verkoper. Als niet wordt gegund, is er door de
verkoper geen inzetpremie verschuldigd.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Gegund
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
Bakker & Neve Netwerk Notarissen
M. van 't Veer
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 9.660,00 (per 13‑10‑2020 om 07:32 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13‑10‑2020 om 07:32 uur)

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling beslag
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44980

Notaris

M. van 't Veer
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.