Noorderstationsstraat 12 a, GRONINGEN

Omschrijving

De bovenwoning op de eerste en tweede verdieping.

Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen):
"Op basis van de splitsingstekening en algemene kennis over dit type bovenwoning wordt uitgegaan van de volgende indeling (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend):
Begane grond: entree met trapopgang.
Eerste verdieping: overloop, toilet, woonkamer, keukenruimte, balkon.
Tweede verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer."
(bron: taxatierapport)

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Bovenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1891
Oppervlakte wonen
118 m2
Inhoud
350 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie A complexaanduiding 12330-A appartementsindex 4: a. dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woonruimte op de eerste en tweede verdieping, met een (1) afzonderlijke entree met trapopgang op de begane grond, plaatselijk bekend 9717 KN Groningen, Noorderstationsstraat 12a; en b. dat uitmaakt het één/tweede (1/2e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond, gelegen aan de Noorderstationsstraat te Groningen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie A nummer 13931, groot één are twintig centiare (00.01.20 ha), alsmede het in en op dat grondperceel gestichte gebouw met verder toebehoren, bestaande uit een appartementencomplex waarin zijn gesitueerd de bedrijfsruimte en een bovenwoning, plaatselijk bekend 9717 KN Groningen, Noorderstationsstraat 12 en 12a.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Algemeen.
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u geadviseerd om het registergoed te bezichtigen, indien dit mogelijk is.
Wanneer (georganiseerde) bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Het registergoed heeft mogelijk enig onderhoud nodig. Verkoper (executant) geeft geen enkele garantie met betrekking tot de feitelijke en/of juridische staat van het registergoed.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de bouwkundige, milieukundige, technische en/of feitelijke staat van het registergoed.

Appartementsrecht.
Het registergoed betreft een appartementsrecht.

De appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het gehele complex en hebben ieder het recht op het exclusief gebruik hun eigen privégedeelte. Het is verstandig om de bepalingen in de splitsingsakte goed te lezen. In de splitsingsakte staat omschreven welke kosten gemeenschappelijk en welke privé zijn. In de splitsingsakte is ook omschreven hoe de appartementen mogen worden gebruikt. De splitsingsakte is bepalend voor de onderlinge verhoudingen van de appartementseigenaren.

De koper van een appartementsrecht wordt van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Hier betreft het een zogenaamde 'slapende vereniging'.
Er zijn dus geen (financiële) gegevens van de vereniging bekend.

Gebruik.
Voor zover bekend wordt de woning alleen door de eigenaar bewoond.
De verkoper is niet tot het inroepen van het huurbeding overgaan omdat zij daarbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 letter b BW.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45568
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Kantoor
Trip Advocaten & Notarissen
dhr. F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@trip.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. de verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.900,00 (per 13‑12‑2021 om 11:40 uur)
Notarieel honorarium, kad.rechten (excl. de overdrachtsbel. en eventuele ontruimingskosten) (per 13‑12‑2021 om 11:40 uur)

Veiling

Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45568
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

dhr. F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99

Inzetpremie

1% t.l.v. de verkoper

Onderhands bod

Tot en met 12 januari 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 12-01-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.