Boyleweg 2, SPIJKENISSE

Omschrijving

het recht van voortdurende erfpacht - eigendom van de gemeente Nissewaard, gevestigd te Raadhuislaan 106 te 3201 EL Spijkenisse - betreffende de opstal met bijbehorende grond en toebehoren aan de Boyleweg 2 te 3208 KA Spijkenisse, kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie E, nummer 4362, kadastraal groot negenenvijftig are en zestig centiare (59 a 60 ca), zulks tegen een jaarlijkse canon.

De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Nog niet bekend

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Erfpacht
Kadastrale omschrijving
Gemeente Spijkenisse, sectie E, nummer 4362, kadastraal groot negenenvijftig are en zestig centiare (59 a 60 ca), zulks tegen een jaarlijkse canon.

Fotogalerij

Informatie

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Gegund
Dossiernummer
46037
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
Fokkema Linssen Notarissen
mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl

Financieel

OZB
€ 4.087,04 per jaar
Rioolrecht
€ 314,42 per jaar
Waterschapslasten
€ 453,34 per jaar
Erfpachtscanon
€ 80.263,86 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling beslag
Status: Gegund
Dossiernummer: 46037
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.